Ingredienser

Under menupunktet Admin findes undermenuen med nedenfor beskrevne menupunkter.

Under menupunktet Produktmuligheder finder man ingredienser. Her kan man angive ingredienser, kunderne kan tilføje fra de retter, de bestiller.

Her trykker man Opret Ny, angiver navn på ingrediensen og en pris. Herefter kan man under Produkter fra menuen ud for det produkt, man ønsker at give muligheden for at tilføje ingredienser, trykke på knappen Ingredienser.

Her kan man vælge ekstra ingredienser ud fra listen, der vises. Hvis man ønsker at tilføje en ekstra ingrediens til en anden pris end den, man angav på ingrediens-siden, man kan tilføje den som ekstra ingrediens og angive en anden pris.