Kategori-rækkefølge

Vælg kategorier i admin-menuen.

Hvis du vil ændre i rækkefølgen, kategorierne vises i på bestillingssiden, så tryk på ikonet med de to blå pile over listen i venstre side. Herefter kan du trække og slippe produkterne ved at klikke med venstre musetast og holde denne i bund, mens du trækker kategorien derhen, hvor du ønsker, den skal være. Når du giver slip, bliver rækkefølgen automatisk gemt.

Hvis du vil ændre rækkefølgen på produkter i kategorierne, skal du trykke på den tallet i kolonnen produkter ud for den kategori, du ønske at ændre rækkefølgen af produkter i.
Herefter trykker du på den blå pil og her kan du igen trække og slippe for at arrangere produkterne i en anden rækkefølge. Når du giver slip, bliver rækkefølgen automatisk gemt.