Product Builder

Product Builder kombinerer varianter og ingredienser. Den bruges i situationer, hvor en gruppe af produkter har samme varianter og samme muligheder for tilvalg. Fx. kan den bruges til en pizza, der har forskellige bunde (alm./glutenfri) og/eller giver mulighed for at tilføje ekstra ingredienser. Her opretter man én product builder, som så kan bruges på samtlige pizzaer. Således skal man kun opdatere ét sted, hvis man fx. ønsker at ændre prisen på en ekstra ingrediens.

Det samme gælder fx. hvis man ønsker at lave en menu, evt. en burger-menu. Her kan man vælge brød-type, drikkevare, ekstra dip, pommes etc.

Product Builder findes i menuen i admin-området.

Her opretter man en ny og giver den et navn, der beskriver hvilken type produkter, den passer på.

Der findes to typer spørgsmål, man kan tilføje; “Enkeltvalgsspørgsmål”, som bruges hvis der skal vælges én af flere muligheder (fx brødtype) eller “Flervalgsspørgsmål”, som bruges hvis der kan/skal vælges flere (fx hvis man skal kunne vælge flere ingredienser på en pizza eller dip til pommes). Man kan sætte et minimum og maks antal på hvor mange der kan vælges i flervalgs-typen, hvilket fx. er smart til en “Fri fantasi”-pizza, hvor man skal vælge 4 ingredienser.

Man kan oprette en kopi af en eksisterende Product Builder ved at gemme som ny. 

Feltet “Udsolgt” bruges, hvis en vare er udsolgt, men kommer tilbage på et tidspunkt (kan også tilgås fra POS-visningen). “Deaktiveret” bruges kun, hvis man har et moderselskab og andre afdelinger har et valg, som ikke er tilgængelig på den enkelte afdeling.

Når man har oprettet sine product builders, navigerer man til Produkter i menuen i toppen. Her finder man det produkt, man ønsker at bruge product builderen på og trykker “Rediger”. I højre kolonne øverst kan man vælge den product builder, man ønsker. Dermed er den tilføjet og vises for kunderne på bestillingssiden.

Man kan også redigere direkte fra produktlisten – se video.